Kollegium

Rek­to­rin: Frau Doro­thea Kut­scheid
Stell­ver­tre­tung: Frau Nata­lie Wag­ner

Klassenleitungen

1a Frau Wag­ner
1b Frau Marx
2a Frau Eich
2b Frau Schick
3a Frau Brie­se
3b Frau Schmitz
4a Frau Mohrs
4b Frau Hafer­kamp

Schul­so­zi­al­ar­bei­te­rin: Frau Hahn

FSJ: Frau Miche­le Wol­beck, Frau Simo­ne Ham­mes

Betreu­ung: Frau Michels, Frau Mothes, Frau Schmidt, Frau Weber

Sekre­tä­rin: Frau Pias

Haus­meis­ter: Herr Reg­nier