Kollegium

Rek­to­rin: Frau Rebek­ka Hafer­kamp
Stell­ver­tre­tung: Frau Nata­lie Wag­ner

Klassenleitungen

1a Frau Kut­scheid
1b Frau Mül­ler
2a Frau Wag­ner
2b Frau Marx
3a Frau Eich
3b Frau Schick
4a Frau Brie­se
4b Frau Pul­lich

Schul­so­zi­al­ar­bei­te­rin: Frau Hahn

FSJ: Frau Miche­le Wol­beck, Frau Simo­ne Ham­mes

Betreu­ung: Frau Michels, Frau Mothes, Frau Schmidt, Frau Weber

Sekre­tä­rin: Frau Pias

Haus­meis­ter: Herr Reg­nier